Giancarlo Stanton

Giancarlo Stanton

Josh Donaldson

Josh Donaldson

Josh Donaldson

Josh Donaldson

david ortiz

David Ortiz

david ortiz

David Ortiz

Hunter Pence

Hunter Pence

mike trout

mike trout

img_0070

Anthony Rizzo

Anthony Rizzo